İş Güvenliği Uzmanını Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?
İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?


İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

  • (C Sınıfı) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
  • (B Sınıfı) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
  • (A Sınıfı) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.
iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.Şirketimin Tehlike Sınıfını Nasıl Öğrenirim?


Şirketlerin tehlike sınıfları 26 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği'ne göre belirlenir.