İşyeri Hekimini Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?
İşyeri Hekimi Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?


İşyeri Hekimi süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

  • (C Sınıfı) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika,
  • (B Sınıfı) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika,
  • (A Sınıfı) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika
işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.Şirketimin Tehlike Sınıfını Nasıl Öğrenirim?


Şirketlerin tehlike sınıfları 26 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği'ne göre belirlenir.