×

Special Recent Posts

No posts available

Güncel bilgilerimizi e-posta ile almak ister misiniz?

Çalışma Süresi Hesaplama

Çalışma Süresi Hesaplama ile ilgili bir açıklama metni gelecek...

Tehlike Sınıfınızı Öğrenin

Tehlike Sınıfınızı Öğrenin ile ilgili bir açıklama metni gelecek...

Online Teklif Alın

Online Teklif Alın ile ilgili açıklama metni gelecek...

Yönetmelik Duyuruları

Yönetmelik Maddesi Genelge

Yetki OSGB İnternet Sitesine Hoşgeldiniz.

Yetki OSGB ‘ nin kuru­cu­ları uzun yıl­lar kamu ve özel sek­törde hekim, iş yeri hekimi ve iş güven­liği uzmanı olarak görev yap­tık­tan sonra 2013 yılında çalıştık­ları sek­törde edindik­leri tecrü­beler ve deney­im­lerle Yetki OSGB ’ nin ilk temel­lerini atmışlardır.

Kazalar bir­den bire mey­dana gelmez. Her kazanın bir kuluçka dönemi vardır. YETKİ OSGB tehlikeleri önce­den tespit edip risk­lerini değer­lendirerek önlem­lerin ZAMANINDA ALINMASINI sağlar.

Sıkça Sorulan Sorulardan Bazıları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’dur. Amacı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık - güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

TBMM’de 20.06.2012 tarihinde kabul edilmiştir. Kanunun bazı maddeleri 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bazı maddeleri 01.01.2014 tarihinde, bazı maddeleri ise 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kanun kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerini, çırak ve stajyerler dahil tüm çalışanları faaliyet konularına bakılmaksızın kapsamaktadır.

İşyerlerinde varolan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için yapılması gerekli çalışmalar Risk Değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim şekilleri, çalışma ortamı vb. dikkate alınarak her işyeri için belirlenen tehlike grubudur.

Refer­anslarımız hakkında detaylı bilgi almak için 0212 422 92 14 numar­alı tele­fon­u­muzu arayabilirsiniz.
TOP