×

Special Recent Posts

No posts available

Şirket Politikalarımız

farkindalik-ufak

  • Çağdaş, etkili, rekabete açık, yenilikçi, iş yeri sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin geniş çapta yaygınlaştırılması amacıyla danışma, eğitim ve hizmet sunucu olarak belirleyici rol almaktır.
  • Mesleki etik değerlere saygılı, dinamik ve eğitimli çalışanlarımızla hizmet verdiğimiz sektörlerde kaliteyi yükseltmek iş sağlığı ve güvenliği alanında müşterilerimizin memnuniyetini daha üst seviyelere taşımak. kuruma sürekli iyileştirme prensibi kazandırmaktır.
  • YETKİ Osgb olarak misyonumuz çalışma yaşamında “FARKINDALIK” yaratmak ve güvenlik kültürünü oluşturmak, müşteri beklentilerini, ulusal ve uluslar arası yasal mevzuat çerçevesinde, gelişmiş çağdaş ülkelerde verilmekte olan hizmetleri içerecek mükemmel çözümlerle karşılayarak büyümektir.
  • Müşterilerimizin, Yasal yükümlüklerinin yerine getirilmesini sağlayarak, İdari ve Hukuki Ceza yaptırımlarının ortadan kaldırılması, maliyetlerinin azaltılması, verimliliğin artırılması suretiyle, şirketimizin değerini arttırmak üzere en iyi çözümleri sunmaktır.

vizyonumuz

  • Sağlık ve iş güvenliği hizmetlerinin çağdaş ve uluslararası standartlara taşınması için özellikli ve uzmanlaşmış sağlık ve iş güvenliği eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla yaşam alanlarında etkin ve lider bir kurum olmaktır
  • Hizmet sunduğumuz firmaların değerli çalışanlarını olası iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı eğitmek ve koruyucu önlemlerin alınmasını sağlamak, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek çalışan ve üreten bir toplumla ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği sektöründe örnek gösterilen lider bir firma olmaktır.
  • Ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan yeni istihdam alanları oluşturan firmalarımızın kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak, ergonomik çalışma koşullarının sağlanarak üretimde artışlarının ve kazançlarının artırılmasını sağlamak, işgücü zaman ve maddi kayıplarına engel olmak, tasarruflu ve çevreye duyarlı çalışmalarına yardımcı olmak, iş sağlığı ve güvenliği alanında onlara en iyi çözüm ortağı olmaktır.
  • Hizmet verdiğimiz firmalarımız için emek veren ,alın teri döken değerli çalışan nüfusumuzu ise olası iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı eğitmek, korumak, periyodik muayenelerini ve sağlık taramalarını yaparak erken tanı ve tedavi imkanını sağlamak, kalıcı sakatlıklarını ve kayıplarını önlemek, sağlıklı, mutlu bireyler olarak yaşamalarını ve kazanmalarını sağlamak, sağlıklı çalışan, üreten bir toplumla ülkemizin gücüne güç katmaktır.
  • Şirketlerimiz ile tanışan herkesle ihtiyaçlarını anlamaya, doğru çözümler üretmeye ve memnuniyete dayalı, çözüm odaklı ve mutlaka başarmayı hedefleyen yaşam boyu sürecek bir ortaklık kurmaktır.

Dinamik, eğitimli, ekip ruhuna ve paylaşım bilincine sahip çalışanlarımızla kalitemizin sürekli kılınması ve etkinleştirilmesi çevre ve topluma karşı olan sorumluluğun bilincinde hareket edilmesi kalite politikamızdır. İş sağlığı ve güvenliği sisteminin sürekli iyileştirme için bir araç olduğu düşüncesini temel almaktır.

takim-ruhu-ust

kalite

Planlı eğitimler verilerek yetkinliği sağlanmış ve yetkilendirilmiş çalışanlarımız, dökümante edilmiş kalite yönetim sistemi sayesinde tarafsızlık ve gizlilik prensiplerinden asla ayrılmadan müşterilerimizin istek ve beklentilerini tam zamanında karşılar.

Çalışanlarımız, kalite politikamıza uygun olarak hazırlanan prosedürlere göre çalışır ve tüm proseslerimizi sürekli gözden geçirerek ortadan kaldırılması mümkün olmayan riskleri en aza indirecek önlemleri alır.

Yukarıda belirttiğimiz ve dönemsel hedeflerimize ulaşmada başarımızı kanıtlayacak verileri belirler, toplar, değerlendirir ve bu verilere dayanarak aldığı iyileştirme kararlarını uygular.

Üst yönetimimiz, topluma karşı sorumluluğumuzun gereği olarak beyan ettiğimiz tüm faaliyetlerimizin tam ve hatasız olarak sürdürülmesini garanti edecek yeterlilikte gözden geçirir ve sürekli iyileştirilmesi için gereken kaynakları sağlar.

Sıfır meslek hastalığı ve sıfır iş kazası ile hizmet verilen tüm firma çalışanlarına sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı hazırlamaktır.

Biz İş Sağlığı ve Güvenliğini, Çevre korumayı ve toplumsal sorumluluğu Türkiye'deki iş yaşamı için ayrılmaz parçalar olarak görmekteyiz. Sürekli gelişme, yüksek teknoloji çağında ortaya çıkan yüksek riskleri önlemeye çalışmak gururla üstlendiğimiz hedefin temelini oluşturmaktadır. Küresel ekonomide etkinliklerimiz; insana, bilgiye, deneyime, araştırma, uygulama ve nitelikli çalışmaya dayanmaktadır.

hedeflerimiz

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (Osgb); İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere, işyeri dışında kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen özel kuruluşlardır. OSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.

osgb

İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır. Bu personelin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız Osgb‘nin sorumluluğundadır. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecektir. Alınan hizmet faturalandırılır ve gider olarak gösterilebilir.

avantajlar

TOP